تحقیقات جدید نشان می‌دهد، فرزندان اول عملکرد بسیار بهتری در مدرسه دارند، اما این مسئله ناشی از هوش یا اعتماد به نفس بالاتر آنها نیست، بلکه والدین سخت گیری بیشتر نسبت به فرزند اول دارند. به گزارش ابرتازه ها به نقل از ایسنا ، «آلفرد آدلر» روانشناس اتریشی بیش از یک قرن قبل نظریه یی