۸ ژوئن روز جهانی اقیانوس ها روز جهانی اقیانوس ها ، ۱۸ خرداد روز جهانی اقیانوس ها در هشتم ژوئن ۲۰۰۹ ،نخستین مراسم روز جهانی اقیانوس ها برگزار شد هشتم ژوئن مصادف با «روز جهانی اقیانوس‌ها» است که از سوی سازمان ملل متحد با هدف حفاظت از این منابع گرانبها و نجات اقیانوس‌ها از خطر