تعویض دائم وسایل حمام و سرویس بهداشتی همه ی ما به طور روزانه و منظم به نظافت حمام و سرویس بهداشتی خود می پردازیم و نظافت این فضا در واقع در اولویت خانه داری می باشد چرا که به لحاظ مرطوب بودن این فضا امکان رشد و نمو میکروب ها و باکتری ها بسیار زیاد