آشنایی با علائم، دلایل و تشخیص سرطان ریه امروزه سرطان ریه اولین عامل مرگ ناشی از سرطان هم در مردان و هم در زنان است اما در گذشته چنین نبوده است. پیش از گسترش مصرف سیگار، سرطان ریه یک بیماری نادر بود. امروزه سیگار تقریبا عامل ۹ مورد از هر ۱۰ مورد سرطان ریه می باشد