“حسن روحانی” برای ۴ سال رئیس جمهور منتخب ایران شد+ نتیجه قطعی شمارش آراء “مصطفی محمدنجار”  رئیس ستاد انتخابات کشور آخرین آمار شمارش آراء مربوط به هر یک از شش نامزد انتخابات را اعلام کرد. گفتنی است، مجموع صندوق اخذ رای ۵۸ هزار ۷۶۴ صندوق بوده است. بر اساس این گزارش؛ تعداد واجدین شرایط رای