ضررهای آمیزش جنسی با معده پر در این مطلب از ابرتازه ها نکاتی درباره آمیزش جنسی بیان شده است. با ما همراه باشید. آمیزش جنسی ، درباره رابطه جنسی رابطه جنسی نباید در زمان پُری معده صورت گیرد و بهتر است حدود سه ساعت با صرف غذا فاصله داشته باشد؛ در آموزه‌های مکتب پزشکی ایرانی تاکید شده