آموزش انیمیشن سازی در فتوشاپ cs3 انیمیشن سازی در فتوشاپ cs3 ، آموزش انیمیشن فتوشاپ همراه با یک برنامه کاربردی کمکی به نام ImageReady شناخته شده است که برای کارهایی مانند انیمیشن سازی استفاده می شود. امکانات ImageReady در حال حاضر در خودِ فتوشاپ وجود دارد، بنابراین می توانیم سندهای فتوشاپ خود را بدون اکسپورت