آموزش تصویری تزیین ظروف شیشه ای با پوسته تخم مرغ این بشقاب ساده شیشه ای هست که با پوسته تخم مرغ و هنر دکوپاژ تزئین شده است مراحل ساخت : یک بشقاب شیشه ای ساده را برای انجام کار آماده کنید. یک بشقاب شیشه ای ساده را برای انجام کار آماده کنید با اسپری یا