آموزش تصویری نقاشی قلب روی دامن در مقاله آموزش نقاشی قلب روی دامن ، طرح اولیه را بر روی کاغذ کشیده و بعد با تیغ یا کاتر با دقت بسیار، طرح را خارج کنید و بعد با قلمو یا اسفنج طرح را رنگ آمیزی کنید.