آموزش تصویری دوخت یقه های سرخود یقه های سرخود: (آرشال-آمریکایی-اسپورت-انگلیسی-طراحی-شاخی)   آموزش دوخت انواع یقه های سرخود