نحوه درست کردن بورانی عدس برای تهیه بورانی عدس می توانید از سیر رنده شده استفاده کنید