استفاده جالب از وسایل خانه در دکوراسیون منزل پایه کیک ، استفاده های متفاوت از پایه کیک ، جای مناسب برای نگهداری بدلیجات ، نمایش گذاشتن وسایل تزئینی