آپدیت بودن ویندوز, آپدیت بودن ویندوز سیستم, آپدیت خودکار آپدیت بودن ویندوز سیستم, آپدیت خودکار در این مطلب از ابرتازه ها درباره نحوه اطلاع از آپدیت بودن ویندوز سیستم توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید. با انتشار ویروس واناکرای و تهدید جدی آن برای سیستم های رایانه ای