روشهای درمان و جلوگیری از آکنه رژیم غذایی خاصی برای کنترل و درمان آکنه هنوز وجود ندارد