سفر به سیارات فراخورشیدی, سیاره فراخورشیدی, شناسایی سیاره فراخورشیدی سیاره فراخورشیدی, شناسایی سیاره فراخورشیدی در این مطلب از ابرتازه ها درباره ۲۰ سیاره فراخورشیدی که مستعد حیات هستند توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بررسی‌ داده های تلسکوپ فضایی “کپلر” حاکی از کشف ۲۰ سیاره مشابه زمین است