آگهی استخدام یک شرکت هواپیمایی در استان خوزستان آگهی استخدام بدینوسیله به اطلاع علاقمندان محترم می رساند، یک شرکت هواپیمایی در نظر دارد به منظور تکمیل کادر مهندسی و تعمیرات خود تعدادی متخصص به شرط ذیل، جهت خدمت در استان خوزستان با اولویت استخدام خانواده معظم شهدا، ایثارگران و افراد بومی را دعوت به همکاری