آگهی استخدام شرکت سنان شیمی تابان متعلق به گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا شرکت سنان شیمی تابان متعلق به گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا تولیدکننده ی انواع روانکاوهای خوردویی،صنعتی و کشاورزی استخدام مینماید. سرپرست فروش شهرستان و نمایندگی با حداقل ۵ سال سابقه ی مرتبط کارشناس مویرگی تهران با حداقل ۳ سال سابقه ی مرتبط