زمانی که افسردگی درمان نمی شود اگر مدت طولانی با مشکل افسردگی روبرو بودید و آثاری از بهبود را در خود ندیده اید، بهتر است به فکر بررسی سلامت جسمانی تان هم باشید، چون ممکن است اصل مشکل سروتونین نباشد!   بروید سراغ جسم تان! شاید یکی از دلایلی که شما با وجود امتحان کردن