متن دعای هنگام افطار + ترجمه در این مطلب از ابرتازه ها دعای هنگام افطار و ترجمه آن را قرار داده ایم. برای بهره گیری از این دعا با ما همراه باشید. دعای هنگام افطار ٬ دعای امام علی هنگام افطار روزه ماه مبارک رمضان از جمله اعمالی است که بر انسان‌ها واجب شد، اما وجوب