حذف باورهای ناسالم و مخرب افکار مثبت, افکار منفی و آزاردهنده, رهایی از افکار منفی در این مطلب از ابرتازه ها درباره باورهای ناسالم و مخرب توضیحاتی بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ویژگی‌های افکار منفی, باورهای ناسالم آیا تا به حال، به افرادی برخورده‌اید که دایم از خودشان