نوعرس در ماه عسل اقدام به قتل داماد کرد اخبار حوادث ؛ ماه عسل , دعوای عروس و داماد , خیانت به مرد , اقدام به قتل.  به گزارش ابرتاز ها به نقل از رکنا : ۱۶ سال بیشتر نداشتم که با «فرشاد» آشنا شدم. آن روز وقتی از آموزشگاه کلاس های تقویتی بیرون آمدم