باب فیلنر شهردار شهر سن دیگو آمریکا روز پنجشنبه به رفتار ناشایست خود با کارمندان زن اذعان اما اعلام کرد استعفا نخواهد داد. به گزارش انتخاب به نقل از رویترز، فیلنر گفت می خواهد نشان دهد « قادر به تغییر است!» او این سخنان را در کنفرانسی خبری و در واکنش به درخواست ها برای