داستان ضرب المثل هر چیزی تازه‌اش خوبه ، الا دوست داستان ضرب المثل, دوستی‌های قدیمی, ریشه تاریخی ضرب المثل در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل هر چیزی تازه‌اش خوبه، الا دوست را بیان می نماییم. برای خواندن این داستان با ما همراه باشید. ضرب المثل های ایرانی, ضرب المثل هر چیزی تازه‌اش