علل گودی بیش از حد کمر اختلالات در انحناهای ستون فقرات, التهاب دیسک کمر, گودی بیش از حد کمر یکی از شایعترین اختلالات در انحناهای ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر است. در این مطلب از ابرتازه ها درباره علل گودی بیش از حد کمر توضیحاتی بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با