فضایل ذکر ( الحمدلله ) در این مطلب از ابرتازه ها فضایل ذکر ( الحمدلله ) را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ذکر الحمد لله ٬ فواید الحمد لله امام صادق (ع ) فرمود: کسى که در صبح چهار بار بگوید الحمد لله رب العالمین، بى تردید شکر آن