به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،به نقل از سایت “النشره” لبنان اعلام کرد؛ گروهی از سربازان ارتش سوریه موفق به دستگیری تروریستی شدند که بیست روز پس از پاکسازی القصیر همچنان، سنگر خود را حفظ کرده بود و تسلیم نمی شد. چند روز پس از پاکسازی کامل شهر القصیر، گروهی از سربازان ارتش سوریه مشغول