المپیک 2016 ریو المپیک 2016 ریو
کاریکاتورهای مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ کاریکاتور المپیک ۲۰۱۶
المپیک ۲۰۱۶ ریو المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریو دوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد که بر این اساس برنامه کامل مسابقات المپیک ۲۰۱۶ از سوی کمیته برگزاری اعلام شد. المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد