المپیک 2016المپیک 2016
کاریکاتورهای مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ کاریکاتور المپیک ۲۰۱۶
آشنایی با تاریخچه بازی های المپیک بازیهای المپیک در ابتدا یک جشن مذهبی بود که برای ادای احترام به زئوس (پادشاه خدایان یونان) در صحن مربوط به او برگزار می‌شد.
المپیک ۲۰۱۶ ریو المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریو دوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد که بر این اساس برنامه کامل مسابقات المپیک ۲۰۱۶ از سوی کمیته برگزاری اعلام شد. المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد