الناز شاکردوست و اتفاقی جالب!!+عکس جدید ترین عکس الناز شاکردوست در پشت صحنه فیلم اتیش بازی…. الناز شاکردوست : هییییس بچه ها آقاى کارگردان پاى مانیتور خوابش برده! هدفون تو گوشش نمیشنوه بیاین دورش عکس مدرک جرم بگیریم ١..٢..٣ أأأى واى من پرید از خواب حالا این شد یه عکس خوب!!! منبع : جام نیوز