امامزاده پیرمردان در ارتفاعات سمنان در این پست از ابرتازه ها قصد داریم شما را با امامزاده پیرمردان که در ارتفاعات استان سمنان و در روستای طرود قرار گرفته است بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه باشید. آرامگاه امامزاده پیرمردان در استان سمنان و در روستای طرود بر بلندای قله کوهی قرار گرفته