امام جماعتامام جماعت
اقتدا به امام جماعت غیر روحانی امام جماعت ، اقتدا به امام جماعت ، پیشنماز غیر روحانی
خواندن نماز  سوره حمد ، نماز ، نماز خواندن ،  حمد و سوره 
به گزارش ابرتازه ها به نقل از مشرق نیوز: در جدیدترین نمونه اسلام آمریکایی، یکی از امام جماعتهای مساجد ترکیه مدعی شده که برای تبلیغ اسلام سرود دینی را به شیوه راک اجرا می کند! «احمد محسن توزار» امام جماعت یکی از مساجد ترکیه که به تازگی وارد عرصه موسیقی شده، مدعی شد که سرودهای دینی
صفحه 1 از 11