چگونگی به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی شهادت امام حسن مجتبی(ع) ، وصیت امام حسن علیه السلام ، نحوه شهادت امام حسن(ع)