امتحانات امتحانات
مناسب ترین تغذیه زمان امتحانات در این مطلب از ابرتازه ها مناسب ترین تغذیه زمان امتحانات را بیان کرده ایم. برای دانستن این غذاها با ما همراه باشید. تغذیه زمان امتحانات ٬ توصیه های ایام امتحانات روزهای امتحان شرایطی پر از تنش و استرس هستش برای همین باید به تغذیه مناسب زمان امتحانات توجه ویژه ای بکنیم تا
حفظ آرامش خانه در فصل امتحانات ؛ با بخشی از این استرس که به اصلاح استرس مثبت نامیده می شود، کاری نداریم و آن را دست نخورده حفظ می کنیم. اما بخشی از استرس امتحان که مانع از دقت و یادگیری مطالب می شود باید مدیریت شوند. آرامش کردن در فصل امتحانات‎ این موقع از
هر وقت به ایام امتحانات نزدیک می شویم دانش آموزان و دانشجویان به دنبال روش صحیح درس خواندن برای امتحانات و کنکور می گردند که البته بعضی از دانش آموزان از ابتدای سال برنامه ریزی دقیقی برای امتحانات خود در نظر می گیرند. حال سوال این است که بهترین روش آمادگی برای امتحانات کدام است؟
ایام امتحانات فرا رسیده و دانش آموزان دغدغه های زیادی در این ایام خواهند داشت که البته برنامه ریزی برای امتحانات به میزان چشمگیری این دغدغه ها را کاهش خواهد داد. اگر برای امتحانات خود، با  تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال، بلکه برای امتحانات هم آماده خواهید بود. برنامه زمانبندی برای
راههای تقویت حافظه تقویت حافظه ، شب امتحان ، جلسه امتحان ، مشکلات شب امتحان
بهترین راهکار مدیریت استرس امتحان  موفقیت در امتحانات ، استرس امتحان ، آماده سازی امتحان ، مدیریت استرس 
روشی برای مطالعه مؤثر درس خواندن ، بهترین روش درس خواندن ، درس خواندن برای کنکور ، روش مطالعه
تغذیه در فصل امتحانات  فصل امتحانات ، تغذیه مناسب ، تغذیه مناسب زمان امتحانات ، مواد مغذی در کاهش استرس
۷ تیر برای شلیک به استرس امتحان بیشتر نوجوانان در سال‌های درس و مدرسه، اضطراب امتحان را تجربه می‌کنند. در این شرایط، فشار غیرمنطقی والدین هم می‌تواند با تشدید اضطراب نوجوان، او را در ورطه یک سیکل معیوب گرفتار کند. هر چند اضطراب به میزان جزیی قادر است افراد را به جلو هل بدهد و
دوران امتحان که نزدیک می شود با خود استرس را هم به همراه دارد و می توان گفت  استرس جزو جدایی ناپذیر دوارن امتحان است . احساس ناشی از سرگیجه افزایش ضربان قلب تنگی نفس و غیره در قالب استرس در دوران امتحانات خود نمایی می کند. اما آن چه مسئله است داشتن استرس و