امتحانامتحان
مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان، این نامه را  چند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموزان فرستاده است: داستان تاثیر مدیر مدرسه والدین عزیز امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر اضطراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر آیند. اما لطفا در
برنامه غذایی روز امتحان امتحان ، شب امتحان ، جلسات امتحان ، امتحان پایان ترم
شب امتحان آرامی داشته باشید شب امتحان ، جلسات امتحان ، امتحان پایان ترم ، اضطراب
رژیم غذایی مناسب فصل امتحانات امتحان ، شب امتحان ، توصیه های غذایی برای شب امتحان ، رژیم غذایی نامناسب و ناکافی
شیوه صحیح مطالعه شیوه صحیح مطالعه ، مطالعه ، امتحان ، موفقیت
نکاتی در مورد مطالعه بهتر مطالب درسی شب امتحان ، امتحان ، جلسات امتحان  ، امتحان پایان ترم
پیشنهاداتی جهت عملکرد بهتر در امتحانات امتحان ، شب امتحان ، جلسات امتحان ، امتحان پایان ترم
عوامل ایجاد استرس امتحان  اضطراب امتحان ، استرس واضطراب ، استرس امتحان ، استرس زمان امتحانات
یک تست مقاومت جالب برای کنترل خود در برابر نخوردن خوراکی خوشمزه! در این کلیپ کودکان را در یک اتاق تنها  گذاشته اند و از آنها خواسته اند که “مارشمالو” خوراکی خوشمزه و محبوب کودکان را به هیچ وجه نخورند! صحنه هایی جالب از مقاومت بچه ها در برابر شکم! دانلود فیلم: امتحان مقاومت در