دو دختر ۱۷ ساله در استادیوم متوجه شدند که چقدر شبیه هم هستند، حرف زدن شان، راه رفتن شان، حتی سایز کفش شان؛ عین هم بود. بعد آن دو متوجه شدند که دو خواهر گمشده هستند که یکی از آنها توسط خانواده ای به فرزند خواندگی پذیرفته شده است و حالا در روز مادر در