اموزش روتوش اموزش روتوش
نحوه ی ویرایش عکس با ماسک‌ در فتوشاپ ماسک‌ها در فتوشاپ ، ویرایش عکس با ماسک‌ در فتوشاپ در این مقاله در نظر داریم در قالب یک طرح عملی، نحوه استفاده از ماسک برای حذف پس‌زمینه یک تصویر را با هم بررسی کرده و با چگونگی ویرایش ماسک، ترمیم کناره‌ها و استفاده از پنجره Properties
نحوه ی ایجاد تصاویر جدید در فتوشاپ ایجاد تصاویر جدید در فتوشاپ ، گرافیک کامپیوتر فرامینی مثل چرخش، قرینه‌سازی و آینه‌ای‌کردن ازکاربردی‌ترین فرامین استفاده شده در فتوشاپ است؛ اما استفاده از این فرامین برای تولید تصاویر جدید بسیار جالب توجه است. در این شماره در نظر داریم به اتفاق هم در یک پروژه عملی ایجاد