زندگینامه امیرکبیر, قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر, ماجرای قتل امیرکبیر قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر, ماجرای قتل امیرکبیر در این مطلب از ابرتازه ها ماجرای قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر و عاملین این واقعه را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بیستم دی‌ماه سالروز قتل میرزا محمدتقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر؛ بزرگ‌مرد تاریخ معاصر ایران،