زندگینامه امیریل ارجمند + عکسهای امیریل ارجمند زندگینامه امیریل ارجمند ؛ پسر ارشد بازیگر ارزشمند کشورمان داریوش ارجمند, در سال ۱۳۵۳ چشم به جهان گشود. او استعدادهای پدر را به وضوح به ارث برده است و در زمینه های مختلف هنری سر رشته دارد.