لیست‌های ۷ و ۱۲ نفره از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌ جمهوری در حالی که منابع نزدیک به شورای نگهبان با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر عدم احراز برخی داوطلبان انتخابات ریاست ‌جمهوری یازدهم گفته‌اند که این اخبار غیر رسمی بوده و مورد تأیید نیست و خبر داده‌اند که با توجه به حجم بالای داوطلبان