انتخابات مجلس انتخابات مجلس ، ویژگی نمایندگان مطلوب مجلس دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی چهار سال است نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان. تعریف