اطلاعاتی که درباره رنگ کردن مو باید داشته باشید رنگ کردن مو بصورت مکرر و بیش از حد ضررهایی برای موها و گاهی هم سلامت ما داشته ‌باشد   خیلی جاها خواند‌ه‌ایم و شنیده‌ایم که رنگ کردن بیش از حد موها می‌تواند ضررهایی برای موها و گاهی هم سلامت ما داشته ‌باشد. اما اگر یاد