راه های متقاعد کردن خانواده برای ازدواج  دوران نامزدی ، انتخاب شریک زندگی ، زندگی مشترک ، جلسه خواستگاری ، راضی کردن خانواده برای ازدواج