انتخاب لباس انتخاب لباس
ارتباط بین طرز لباس پوشیدن و شخصیت طرز لباس پوشیدن‌ نماینده شخصیت شما انتخاب لباس به ندرت می‌تواند بی‌غرض باشد، رازهای درون‌مان در نوع پوشش‌مان مشخص می‌شود. خانم کوکو شنل گفته است که «اگر خانمی بد لباس بپوشد، خود لباس است که به چشم می‌آید اما اگر او بی‌عیب و نقص لباس بپوشد، خود اوست که
روانشناسی انتخاب رنگ لباس