کشورهایی با بالاترین استاندارد زندگی کشورهایی با بالاترین استاندارد زندگی توسط سازمان اجتماعی غیر رسمی Progress Imperative اعلام شده اند. دلایل و فاکتورهای گوناگونی برای این که کشور های مختلف امتیاز کسب کنند و به بالای جدول برسند وجود دارد. برای مثال کشور های اسکاندیناوی در صدر جدول بوده و با توجه به کشورهای بزرگی