شاکی مجری سرشناس تلویزیون، در پی اعلام نظر این مجری سابق مبنی بر امکان بازگشتش به تلویزیون که در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شده، با اعلام جریان‌های مطرح در ارتباط با شکایتش، می‌گوید آماده است در صورت تداوم آنچه که انکار واقعیت و تهمت و افترا می‌داند، کلیه آرای قضایی پرونده را منتشر کند. شاکی