بایگانی برچسب ها: انتظار داشتن از دیگران

موفقیت شما به این 6 کار بستگی دارد

موفقیت شما به این 6 کار بستگی دارد

همه ما انسان ها همچون موش های همستر در چرخه باطلی فقط دور عادت های خود می چرخیم. کارهایی را انجام می دهیم که نباید انجام دهیم و در موقعیتی که هستیم باقی می مانیم و به خیال خودمان جایمان راحت است. اما خبر نداریم این عادت ها می توانند به ما ضربه بزنند زیرا برایمان عادی شده اند و متوجه صدمات آنها نیستیم. اما برخی از افراد موفق، قبل از اینکه خیلی دیر بشود از این عادت ها رها می شوند. شما هم اگر می خواهید در شغل و زندگی خود موفق باشید باید «رهای...

ادامه مطلب