انتقاد کردن از همسرانتقاد کردن از همسر
مهارت های رفع مشاجره و دعوا بین همسران انتقاد کردن از همسر, جروبحث های زناشویی, دعواهای زن و شوهری حل تعارض از طریق گفتگو از مهارت‌های مهم بین زوجین است که می‌توان به شیوه‌ای کاربردی، از آن برای حل‌ و فصل اختلافات استفاده کرد. در این مطلب از ابرتازه ها درباره مهارت های رفع مشاجره و
جروبحث های زناشویی و کل کل با همسر ؛ممنوع! جروبحث های زناشویی, دعواهای زن و شوهری, مشاجره های زناشویی ازدواج، یک مکالمه طولانی است که گاهی اوقات با جرّ و بحث های بیهوده قطع می گردد. همان گونه که ارتباط، مهم ترین اساس زندگی است، مشاجره هم مخرب ترین عامل آن است. زن و شوهر