اولین خرید جنجالی دایی در پرسپولیس از گوشه و کنار خبر می رسد، پیام صادقیان از آن دست جوانهایی است که به شدت مورد علاقه دایی است که اتفاقا در لیست فصل آینده علی دایی برای پرسپولیس نیز قرار دارد. سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان علی دایی توانست موافقت مدیران باشگاه راه