آیا حشرات میتوانند بیماری ایدز را انتقال دهند؟ ویروس بیماری ایدز مدت بسیار زیادی در بدن حشره زنده نمی‌ماند