باگ در نوار تسک‌بار ویندوز ۷ نوار تسک‌بار ویندوز ۷ ، نوار taskbar ویندوز با وجود این که ویندوز ۸ عرضه شده است اما می‌توان همچنان از ویندوز ۷ به عنوان یک ویندوز کامل نام برد. اما در ویندوزهای ۷ نیز باگ‌های عجیب و مختلفی به چشم می‌خورد. در این ترفند قصد داریم به معرفی